Carinsko zastupanje

ŠPEDEKS” – Vaš pouzdan partner za carinsko zastupanje

Naši ovlašćeni carinski agenti, sa dugogodišnjim iskustvom, sve postupke carinskog zastupanja obavljaju na stručan i profesionalan način.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo integrisanu uslugu, da Vam prilikom uvoza, izvoza ili reeksporta robe, pribavimo svu potrebnu dokumentaciju i podnesemo neophodne carinske isprave.

Ako Vaša roba zahteva posebne inspekcijske preglede, prepustite to nama.

Takođe nudimo i mogućnost odloženog plaćanja carinskog računa korišćenjem naše carinske bankarske garancije kako bi Vaša roba što pre bila dostupna u slobodnom prometu.

U oblasti carinskog posredovanja, za Vas, pronalazimo najbolja rešenja koja će unaprediti Vaše poslovanje i smanjiti troškove.

Stručan kadar i rad sa najnaprednijim informatičkim rešenjima omogućavaju precizno i pravovremeno izvršavanje svih carinskih postupaka.